Sikkerhet og vedlikehold

Obs! Våre produkter brukes på egen risiko. Ved kjøp av våre produkter, påtar du deg som forbruker alt ansvar mens produktet er i bruk.
Huubi er ikke ansvarlige for følgeskader som oppstår ved bruk av produktene.

Vår anbefaling er at barnet ikke sover med snoren eller har tilgang til produktet uten tilsyn. Les våre retningslinjer for sikker bruk av produktet under:

 • Når du mottar dine varer, er det viktig å sjekke at varene ikke har blitt skadet eller defekt under levering
 • Inspiser og sjekk produktet nøye før hver bruk ved å se over perlene og dra hardt i snoren. Dette for å se om produktet ikke har noen løse deler som
  barnet kan sette fast i halsen hvis knutene går opp eller om produktet er nær ved å gå i stykker på annen måte.
 • Barnet skal aldri etterlates uten tilsyn av voksen ved bruk av produktet. Alltid vær nær og hold et øye med barnet når produktet er i bruk.
  Produktet inneholder små deler og derfor er tilsyn av voksen alltid nødvendig.
 • Aldri la barnet sove med smokkesnoren. Fjern smokkesnoren når barnet skal sove (fare for kvelning).
 • Aldri forleng smokkesnoren ved å feste den på løse deler av klær, ledninger, bånd eller andre typer snører med tanke på kvelningsfare.
 • Pass på at barnet ikke tygger på metallklemmen på smokkesnoren, da den ikke er ment til å brukes til tenner. Smokkesnoren er ment til å festes til klær
  eller smekker med metallklemmen.
 • Kast produktet ved første tegn på skade eller svakhet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

 • Produktet tåler ikke oppvaskmaskin
 • Våre silikon- og treprodukter vaskes lett med vann og klut. Legg deretter til tørk
 • Det er viktig at du ikke bruker noen form for rengjøringsprodukter som inneholder kjemikalier
 • Unngå å vaske metalldelen på smokkesnoren, da det kan forårsake rust. Tørk umiddelbart
 • Oppbevar smokken i en ren beholder når den ikke er i bruk
 • For produkter med f.eks. treringer eller treperler, må du være oppmerksom på at tre er et naturlig produkt og kan gå i stykker eller bli skjørt over tid